Buku Sejarah

 • Ebook Sejarah Patani

download ebook, buku, kitab sejarah Patani

 1. Islam di Muang Thai (Surin Pisuwan)
 2. Hikayat Patani (Siti Hawa Haji Saleh) Bahasa Melayu
 3. Hikayat Patani (A.teeue D,K, Wyatt)
 4. Patani dalam Tamadun Melayu (Mohd. Zamberi A.Malek)
 5. Pengantar Sejarah Patani (Ahmad Fathy al-Fatani)
 6. Perjuangan MuslimPatani (Herry Nurdi)
 7. Umat Islam Patani Sejarah dan Politik (Mohd. Zamberi A.Malek)
 8. Sejarah Kerajaan Melayu Patani  (Ibrahim Syukri)
 9. Sejarah Perjuangan Melayu Patani (1785-1954) (Nik Anuar Nik Mahmud)
 10. Ulama Besar Fathoni (Ahmad Fthy al-Fatani) Jawi

download ebook, buku, kitab sejarah Patani

Comments

id Bahasa Indonesia
X