Keberadaan Tulisan Jawi (Arab Pegon) di Patani Sekarang

Oleh : Saifu Cuha

Turanisia – Berkali-kali para sarjana intelektual mengadakan forum, seminar membahaskan tentang keberadaan tulisan Jawi atau dikenal masyarakat Indonesia adalah “Arab Pegon” yang sedang berada dalam era kebingungan dalam penggunaannya, karena tulisan Jawi sendiri mempunyai beberapa kaedah ejaan seperti kaedah ejaan Za’ba (Zainal Abidin bin Ahmad) yang telah lama digunakan oleh para ulama, tokoh-tokoh Patani dahulu sampai saat ini pun masih ada penggunanya.

Disamping masyarakat Patani yang menggunakan kaedah ejaan Za’ba juga ada sebagian masyarakat Patani yang mengguna kaedah ejaan yang dibuat oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia, dengan ini mengakibatkan adanya perselisihan pendapat dalam penggunaan ejaan tulisan Jawi di Patani.

Jelas, ini adalah suatu problematika yang harus diselesaikan dengan cepat, karena akan menjadi hambatan bagi peserta didik yang sedang berada dalam ruang lingkup pendidikan Islam di Patani dan telah pun kita ketahui bahwa keberadaan tulisan Jawi di Patani kini sangatlah parah, seharusnya para intelektual atau para sarjana yang sering membahas tentang ini, membentukkan sebuah lembaga atau sebuah dewan bahasa yang berfungsi untuk melestari, dan mengokohkan tulisan Jawi yang ada di Patani, karena tulisan Jawi ini bisa dianggap sebagai jati diri orang Patani yang mempunyai  perbedaan dengan Negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara ini.

Disebaliknya tujuan untuk mempertahankan jati diri, masyarakat Patani sendiri juga harus meningkatkan bahasa Melayu yang dipecah menjadi dua tulisan yaitu terutamanya Jawi (Arab Pegon) dan yang kedua adalah Rumi (Tulisan Latin), karena tulisan Rumi juga penting untuk perhubungan antara bangsa yang ada disekitar Patani.

Akhir ini, seandainya para intelektual tidak mengabil peranan untuk mempertahankannya, maka anak mudalah yang harus menjagakan tulisan Jawi di Patani agar terkokoh dan tetap bersama dengan masyarakat Patani selama-lamanya.

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)

id Bahasa Indonesia